Na wat vermoedens over de herkomst van Jannetje Bushof  is Harko het archief van Utrecht
ingedoken en kwam met de volgende lidmaatschap/belijdenis inschrijving

Op 6 en/of 8 april 1747 door ds van Noord en ouderling De Wijs op belijdenis tot lidmaat aangenomen.