Het Gezin van Pieter de Vlaming
Stamvader van de huidige families de Vlaming

Pieter de Vlaming is een broer van Johanna Christina (zie: Zomaar iemand uit de  stamboom) geboren te Zwammerdam Hij heeft een tijdje in Amsterdam gewoond en gewerkt. Hij woonde in de Handboogstraat, als beroep staat vermeldt dat hij schilder was, hij leerde daar Woutertje van den Bijlard kennen,

26 -11- 1769

Doopakte Woutertje van den Bijlard

zij is vanuit Oud-Loosdrecht naar Amsterdam is gegaan, waarschijnlijk om dat ze daar werk had. Zij werd zwanger en Pieter en Woutertje trouwen op 3 mei 1795

17-04-1795

trouwakte Pieter en Woutertje

net op tijd, want anders had onze tak van den Bijlard geheten. Zoon Ary wordt 14 dagen later op 17 mei 1795 geboren Woutertje is 5 jaar ouder dan haar man.Pieter gaat met vrouw en kind terug naar Zwammerdam. Aangenomen wordt dat hij het bedrijf van zijn vader heeft overgenomen. Die sterft  namelijk op 17-04-1796 en we zien dat zoon Daniel geboren wordt op 10-11-1796 in Zwammerdam. Waarom Jan de broer van Pieter het bedrijf van zijn vader niet heeft overgenomen is onbekend, het kan zijn dat Jan al wat ziekelijk was en niet buiten de zorg van zijn moeder en / of zuster kon, want hij overlijdt op 28 jarige leeftijd in 1800 bij zijn zus in Rotterdam. De kinderen in het gezin van Pieter en Woutertje worden in de tijd dat Napoleon Bonaparte aan de macht is geboren. Bijna alle kinderen uit het gezin verhuizen naar elders.

Ary de Vlaming blijft in Zwammerdam wonen en trouwt met Antje Meerburg in 1832.Op de huwelijksakte van zijn zoon Cornelis staat vermeld dat Ary ( en Cornelis) verwer (schilders) waren. Bij Ary wordt op de overlijdensakte van zijn vader (Pieter) nog vermeldt dat hij glazenmaker is. (Hieruit ontstaat later de Nieuwerkerkse tak)

25-07-1831

Overlijdensakte Pieter de Vlaming en een extract daarvan


Daniel verhuist richting Leiderdorp en trouwt in 1818 Jannigje Zwaan. Daniel was timmerman van beroep volgens de  burgerlijkenstand  van Leiderdorp, en heeft ook nog in Zoeterwoude gewoond. Veel gegevens zijn terug te vinden in het Leids gemeente archief.  In deze tak was tot voor kort nog een schildersbedrijf de Vlaming in Den Haag aanwezig. Dit schildersbedrijf kan zich beroemen op ca 275 jaar schildersverleden aan een stuk. Op het ogenblik kennen we ook nog een aantal afstammelingen van Daniel met de naam de Vlaming. In totaal  4 takken waarvan 2 takken nu doodlopen. Overigens zit in een van deze takken nog steeds een schilder Peter de Vlaming

Jannetje de Vlaming trouwt met Willem Spijker in 1824 en  wordt in 1839 teruggevonden in Waddinxveen
Haar zus Lijda de Vlaming woont bij haar in, zij wordt ook vermeld in de genealogie van Boks-Voorham. Lijda heeft een waarschijnlijk buitenechtelijk kind dat ook Lijda de Vlaming heet, dit kind is in 1839 9 jaar oud en geboren in Boskoop. Deze gegevens en die van Jannetje stammen uit het wijkregister van Waddinxveen van 1839.
Verder zijn er nog gegevens te vinden in de Groene Hart archieven (op het internet)

Johannes Hendrikus verhuist naar Rotterdam en trouwt daar in 1842 met Arendje van Oosten. Over de mannelijke lijn sterft deze familie uit want zoon Johannes Hendrikus jr. sterft ongehuwd met 23 jaar.

Jan wordt in 1805 geboren
Waarschijnlijk is hij jong gestorven, omdat geen verdere gegevens van hem bekend zijn.

Teunis geboren in 1807 wordt teruggevonden in Koudekerk, hij trouwt Aaltje Hoedeman omstreeks 1829, voor de ingewijden haar vader heet Helmert Hoedeman.(Uit hem ontstaat de huidige Schiedamse tak.) Waar Harko de Vlaming weer uit voortgekomen is

Gerrit geboren in 1808, ook van hem is weinig bekend en is waarschijnlijk jong gestorven.

Kaatje de Vlaming geboren in 1809, van haar zijn een heleboel gegevens bekend
Worden op een later tijdstip op de Site bekendgemaakt