TERUG NAAR START
Gerrit Willemsz den Dubbelden
GeslachtMan
LeeftijdOnbekend
 
Overleden> 1635
Vader Willem den Dubbelden
 
 
Broer  Goris *± 1568
 
Notities persoon88v. 18-3-1635. Leendert Corneliszn. van Diest wonende Wassenaar gehuwd met Huibertje
Cornelisdr. nagelaten dochter van za Cornelis Pieterszn. Slop en Machtelina Dirksdr. als
procuratie hebbende van Job Corneliszn. Slop biersteker te Wassenaar, Jan Willemszn.
Verschouwe weduwnaar van Maritje Cornelisdr., Lucas Eliaszn. man en voogd van Ariaantje
Cornelisdr. tezamen vervangende Hendrik Corneliszn. Slop wonende Rotterdam, allen
tezamen kinderen en erfgenamen van Cornelis Pieterszn. en Machelina Dirksdr. gepasseerd
voor notaris Willem Benningh van 28-11-1632 verkopen Engel Pauwelszn. een huis en erf
gelegen binnen Wassenaar, belend O de Heystraat, Z en W Jacob Jeroenszn. dekker en N
Goris Willemszn. den Dubbelden. Doorverkoop aan Gerrit Willemszn. den Dubbelden voor
110 gulden te betalen bij overstelling aan Aryen Aryenszn. Spit wonende Pijnacker.